Hva er Copyright (opphavsrett)?

Flere av våre kunder har stilt oss spørsmålet: Hva er copyright? Copyright er en form for beskyttelse av immaterielle rettigheter som følger lovene våre. Opphavsrettsbeskyttelse kan via lov beskytte materialer som litterære verk, liveopptredener, fotografier, filmer, programvarer og mer. 

Dette innlegget gir en kort oversikt over hva opphavsrett er, hvordan du registrerer en opphavsrett og betydningen av å inkludere en opphavsretterklæring på arbeidet ditt. 

For mer informasjon om ressurser relatert til dette emnet, kan du lese mer her.

Hva er copyright (opphavsrett)? | Illeris Web AS

Hva er copyright? Et overblikk 

Ordboken definerer opphavsrett som «en persons eksklusiv rett til å reprodusere, publisere eller selge sitt opprinnelige verk av forfatterskap (som litterært, musikals, dramatisk eller kunstnerisk)». 

Det er viktig å forstå at opphavsrett dekker uttrykket for arbeidet, ikke de faktiske konseptene, ideene, teknikkene eller fakta i et bestemt arbeid. Dette er grunnen til at et arbeid må løses på en konkret måte for å motta opphavsrettsbeskyttelse. Eksempler på dette kan være historier skrevet på papir og originale malerier på lerret.  

Hva slags rettigheter har du? 

Det primære målet med opphavsretten er å beskytte skaperen sin brukte tid, krefter og kreativitet. Opphavsretten eier visse eksklusive rettigheter, blant annet: 

  • Gjenta jobben 
  • Forbedre avledede verk (andre arbeider baser på det opprinnelige arbeidet) 
  • Distribuere kopier av arbeidet ved salg, leasing eller annen overdragelse av eierskap 
  • Lansering av arbeidet 

Opphavsrettsinnehaveren har også rett til å autorisere andre mennesker til eventuelle rettigheter nevnt ovenfor. Han/hun har også muligheten til å overføre sine eksklusive rettigheter – eller en underdeling av disse rettighetene – til andre personer. Dette gjøres vanligvis gjennom en kontrakt. 

Hvis en forfatter eller kunster jobber for et selskap, er det som regel selskapet som er opphavsrettseier. Denne situasjonen er kjent som «arbeid laget for utleie», og det gir opphavsrett til eierskapet eller arbeidsgiveren. For eksempel, hvis en ansatt skriver en artikkel til et selskap, er selskapet opphavsrettseier ikke den faktiske forfatteren. 

Registrering av opphavsrett  

Dersom du skaper et verk i Norge, vil du automatisk få opphavsrett. Hvis du vil ha en definert enerett til å utvnytte oppfinnelsen, designet eller varemerket ditt, må du søke om det gjennom domstolene. Sørg for at du registrerer opphavet tre måneder før eller etter lansering av arbeidet, da vil du motta støtte til advokatkostnader og lovbestemte erstatningsansvar i tilfelle det blir et søksmål. 

Vi håper du har lært litt mer om hva opphavsrett (copyright) er. Hvis du fortsatt har spørsmål kan du ta kontakt med oss eller en advokat som kan dette område.