Hva er Single sign-on?

Hadde det ikke vært praktisk å kunne logge inn med ett brukernavn og passord på alle tjenestene og programmene du bruker? Det kan man med Single sign-on.

Hva er fordelene med SSO?

Både BankID og LastPass er gode eksempler på SSO teknologi i bruk i privatlivet, men det finnes løsninger som er rettet mot bedrifter som vil gli sømløst inn i bedriftens eksisterende programhierarki. Det er ulike tilbydere der ute, men det kan godt hende du har tilgang til en SSO løsning allerede. Dersom bedriften for eksempel benytter seg av Microsoft 365 kommer Azure AD som er Microsoft sin SSO løsning på ca. 50,- kr per bruker. Å gjennomføre et skifte til SSO på jobb og/eller hjemme kan gjøre det å oppbevare og dele passord (i de tilfellene man er nødt til det) sikrere, lettere og raskere. Mye tid og mulige frustrasjon er spart når man slipper å lete etter passord.

Rollebasert tilgang, praktisk for bedrifter 

De fleste SSO tjenester fungerer på en måte som gjør at administratoren av systemet (f.eks. IT-ansvarlig i bedriften) ser en oversikt over hvilke personer som har tilgang til hva. På den måten får man raskt overblikk over hvilke personer og grupper som har tilgang til de ulike innloggingene og systemene bedriften benytter seg av – dette gjør at det er lett å holde styr på bedriftens innlogginger og kritiske systemer når noen f.eks. slutter i jobben eller bytter avdeling. Man kan også definere rolle-basert tilgang som gjør at man lett kan sette opp begrensinger for ansatte, besøkende, kunder osv.

SSO gjør det lettere å følge gode sikkerhetsrutiner

Som vi vet er det viktig å benytte seg av passord som består av både tall, bokstaver og tegn – men etter en stund kan det bli mange tjenester å logge seg inn og huske på – her gir SSO deg ekstra gode sikkerhetsrutiner på flere måter. SSO gjør at brukerne slipper å huske lange passord for hver enkelt tjeneste, de slipper å lage nye passord hver gang et går i glemmeboka, og man kan dele passord på en sikrere måte enn via e-post eller en post-it lapp som lett kan komme på avveie. SSO skaper ofte et fortrinn, både tidsmessig og IT-sikkerhetsmessig – i form av ett brukernavn og passord å forholde seg til for hver enkelt.

Ta gjerne kontakt med oss i Illeris Web om du vil høre litt mer om hvordan SSO fungerer, og hva slags SSO løsninger som kan fungere for ditt bruk – så kan vi gi noen tips og triks basert på egen (og uavhengig) erfaring!